pisze list

Strona z ciekawymi wpisami

Rok duszpasterski

w dniu Maj 25, 2013

Do kluczowych czynności liturgicznych zalicza się: składanie ofiar, modlitwa, odnowy oraz ablucje, oraz inne metody oddawania czci bóstwom oraz świętym. Liturgia chrześcijańska za cel ma pokazywać historię zbawienia, poświęcenia oraz zmartwychwstanie Chrystusa, a także budować wspólnotę braci w wierze. Liturgia obchodzona poprzez całe zgromadzenie, chociaż najważniejsze zadania są na ogół dostępne dla ludzi uroczyście wyświęconych.

Założeniem, jaki ma posiadać Rok wiary, obchodzony przez wspólnotę kościoła, ma stanowić przygotowanie warunków do autentycznego i odnowionego nawrócenia, wykorzystanie wsparcia misyjnego na potrzeby ponownej ewangelizacji. Powinien także wyrazić jednoczące zobowiązanie do ponownego odkrycia oraz prawd podstawowych symboli wiary, które stanowią element w Katechizmie Wiary Katolickiej. Katechizm ma stać się również podstawowym elementem wspierania w wierze, przede wszystkim dla ludzi, jacy zabiegają o zrozumienie prawdy chrześcijan.

Przed wielkimi świętami kościelnymi duchowni prowadzą katechezy poświęcone podstawą wiary i liturgii (rok liturgiczny) danego święta. Każde święto związane jest z ważną zasadą religii, relacja pomiędzy wiarą, życiem wiernych i liturgią. Mocne doznanie liturgii jest oparte na połączeniu swojego życia z wyznawaną wiarą.

Reklamy

%d blogerów lubi to: